Lưu trữ thẻ: lách tách đầu xám hay còn được gọi là Brown-cheeked Fulvetta hoặc Brown-cheeked Alcippe (Alcippe poioicephala). Thuộc họ chim Alcippeidae

Tìm Hiểu Lách Tách Đầu Xám (Brown-cheeked Fulvetta): Chim Nhỏ Hiếm Gặp Tuyệt Đẹp

Lách tách đầu xám hay còn được gọi là Brown-cheeked Fulvetta hoặc Brown-cheeked Alcippe (Alcippe...